Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τις παραλίες που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και για το Δ. Σαρωνικού.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΑΕ ΣΤΟ ΡΕΥΘΜΝΟ. Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τις παραλίες της Χώρας που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και για το Δήμο Σαρωνικού.

Με την απόφαση 846/2020 του Συμβουλίου Επικρατείας, ακυρώθηκε η μεταβίβαση της παραλίας της Τριόπετρας στο Ρέθυμνο Κρήτης από το Δημόσιο στην ΕΤΑΔ ΑΕ, κατόπιν αίτησης ακύρωσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο, που χειρίστηκε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Κατερινόπουλος, ο οποίος και εκπροσώπησε το Δήμο στο Δικαστήριο.

Πρόκειται για το ακίνητο [ΑΒΚ 349] έκτασης 37.414 μ2, που είχε μεταβιβαστεί το 2013 στο ΤΑΙΠΕΔ με την 234/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 1020/25.4.2013), με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στην ΕΤΑΔ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94/27.5.2016).

Κρίθηκε ότι η παραλία ως κοινόχρηστο πράγμα ανήκει στη δημόσια κτήση και όχι στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ως εκ τούτου, η μεταβίβαση της κυριότητας της στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια στην ΕΤΑΔ ΑΕ είναι μη νόμιμη και ακυρώθηκε.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει
«Η μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου στο Ταμείο είναι νόμιμη, μόνο αν αυτό ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου. Τούτου έπεται, σύμφωνα με τα κριθέντα στην προηγούμενη σκέψη, ότι δεν είναι νόμιμη, κατ’ επίκληση των προαναφερθεισών διατάξεων του ν. 3986/2011, η μεταβίβαση εκτάσεως που έχει χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, ως “παραλία”, και ως εκ τούτου, συνιστά κοινόχρηστη έκταση μη ανήκουσα στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου».

Η θετική έκβαση της υπόθεσης αυτής μπορεί να αποδειχθεί σημαντική και για το Δήμο Σαρωνικού, καθώς μεγάλες εκτάσεις [σχεδόν όλες κοινόχρηστες και ορισμένες ιδιοκτησία του Δήμου] στην περιοχή από το Λαγονήσι μέχρι τη Π. Φωκαία μεταβιβάστηκαν το 2014 στην «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ» και στη συνέχεια το 2015, περιήλθαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

Ο Δήμος Σαρωνικού, με τον ίδιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, προσέφυγε το 2014 στο Συμβούλιο Επικρατείας και η υπόθεση δικάζεται στις 22.9.2020.
Αφορά
1. την έκταση 34.600 μ2 στην Π. Φωκαία που είχε απαλλοτριωθεί υπέρ του ΕΟΤ, αλλά ο Δήμος πέτυχε με την απόφαση 2893/2017 του Συμβουλίου Επικρατείας που χειρίστηκε πάλι ο δικηγόρος Κωνστνατίνος Κατερινόπουλος να ανακληθεί η απαλλοτρίωση [στο μεταξύ η έκταση είχε μεταβιβαστεί στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ & στη συνέχεια στην ΕΤΑΔ ΑΕ]
2. κοινόχρηστη έκταση 5.500 μ2 στην Π. Φωκαία
3. τον αιγιαλό – παραλία και τους δρόμους διανομής στην χερσόνησο Αγ. Νικολάου 9.220 μ2
4. Ο αιγιαλός των Αλυκών [ως τμήμα της συνολικής έκτασης του ακινήτου των πρώην Αλυκών]
5. 2 ζώνες αιγιαλού 34.300 μ2 & 46.320 μ2 στο Λαγονήσι
6. ζώνη αιγιαλού 1.000 μ2 στο Μαύρο Λιθάρι
7. Ζώνη αιγιαλού 24.000 μ2 στην Π. Φωκαία

Οι αιγιαλοί είχαν μεταβιβαστεί στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ και τώρα στην ΕΤΑΔ κατά διοίκηση και διαχείριση / πράγμα που διαφοροποιεί ως προς αυτούς την υπόθεση, σε σχέση με τις λοιπές κοινόχρηστες εκτάσεις ή ιδιοκτησίες του Δήμου / ωστόσο και οι αιγιαλοί ως ΤΔΚ (Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα), θα πρέπει να παραμείνουν στη διαχείριση του Δημόσιου.

Categories