ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αύριο το μεσημέρι (11/9/20)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Ο λόγος του Κατεπείγοντος είναι η αποτίμηση της καταστροφικής πυρκαγιάς της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 στο Δήμο μας και η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων)
Σας προσκαλώ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών , την 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 στο κτίριο του ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 19) με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση και αποτίμηση της καταστροφικής πυρκαγιάς της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 στο Δήμο μας και λήψη απόφασης για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.

Καλύβια 10 -09-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories