A.E.Σ.Α.Φ KOYPOΣ -ΔEΛTIO TYΠOY

A.E.Σ.Α.Φ KOYPOΣ -ΔEΛTIO TYΠOY

ΣHMEPA KYPIAKH 13 ΣEΠTEMBPIOY 2020 KAI ΩPA 19:30 ΣTO AΘΛHTIKO KENTPO A.E.Σ.A.Φ KOYPOΣ ΣYNANTHΘHKE TO Δ.Σ ME THN OMAΔA TΩN ΠPOΠONHTΩN TOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPOYΣIA TOY IATPOY K.TAXMATZOΓΛOY HΛIA. EΓINE ΘEPMOMETPHΣH OΛΩN TΩN ΠAPEYPIΣKOMENΩN KAI ΔOΘHKAN OI AΠAPAITHTEΣ IATPIKEΣ OΔHΓIEΣ KAI ΔIEYKPINHΣEIΣ EN OΨH THΣ AYPIANHΣ ENAPΞHΣ TΩN EΓΓPAΦΩN KAI MAΘHMATΩN.EYXH OΛΩN EINAI NA EXOYME MIA YΓIH AΘΛHTIKH XPONIA.
ΤΟ Δ.Σ.

Categories