Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού την Παρασκευή 18/9

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 η οποία θα γίνει (μέσω τηλεδιάσκεψης), επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Κωνσταντίνο Χασάπη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός Διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και εφαρμογή δράσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της ΕΤΑΔ Α.Ε. για απόδοση στο Δήμο Σαρωνικού ποσοστού επί των πραγματικών εσόδων των εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας Δήμου Σαρωνικού και ΕΤΑΔ Α.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Λήψη απόφασης για την καταγγελία της από 27-6-2019 σύμβασης του έργου «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής ωφελουμένων σε θέματα οικιακής οικονομίας και αυτάρκειας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΤΕΒΑ 2018-2019) με ανάδοχο εταιρεία «Δ. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος –Γενικός Γραμματέας Δήμου

4. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών φορέων Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 57.520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της γ΄ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.342,00 € από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του εθνικού τμήματος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τις «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Έγκριση-παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Λάκκας β΄ κατοικίας και οδού Ηλέκτρας Δ.Κ. Αναβύσσου.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Τροποποίηση των υπ’αρίθμ. 91/23-4-2019 και 79/17-6-2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση του 1ου και 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με ανάδοχο την εταιρία “Γ. Α.Τ.Ε.”.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΔΔ Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10. Λήψη απόφασης επί αίτησης Λ. –Τριαντ. Π. περί προσκύρωσης τμήματος οδού Αριστείδη
(περιοχή Λαγονησίου)
Εισηγητής: Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Καλύβια 14 -9-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories