Σωρεία παρατυπιών από Εταιρείες που είχαν αναλάβει συνοδές δράσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ αποκαλύπτει η Οικονομική Επιτροπή. Την καταγγελία σύμβασης αποφασίζει ομόφωνα το ΔΣ

Σε απόφαση για την καταγγελία σύμβασης προχώρησε με ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού -κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής – του έργου που είχε αναλάβει Εταιρεία με τίτλο “ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ 2018-2019)”.

Όπως είναι γνωστό, το επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ εκτός από τη βασική αποστολή του, τη διανομή ειδών, υποχρεώνει και την εκτέλεση “συνοδών δράσεων” προς τους ωφελουμένους από τις ανάδοχες Εταιρείες.

Σε αυτή την συγκεκριμένη δράση (από 27/6/2019 έως 27/6/2020) αξίας 17.575 ευρ σύμφωνα με ελέγχους που έγιναν από την Οικονομική Επιτροπή καθώς η ανάδοχη Εταιρεία ζήτησε παράταση της σύμβασης, υπήρχε η υποχρέωση να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 468 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής σε ωφελούμενους, στους 13 Δήμους της Ανατολικής Αττικής, έντυπη ενημέρωση με φυλλάδια 2 όψεων δίπτυχα Α4 (7600 τεμ.) και κατασκευή ηλεκτρονικών banner(13τεμ.). Οι εργασίες θα έπρεπε να αποδεικνύονται με ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ αναφορές προόδου εργασιών που θα περιελάμβαναν: α) Αναφορές των Δραστηριοτήτων (Συνεδριών Ατομικής Συμβουλευτικής) και β) Αποδεικτικά στοιχεία για την δημοσιότητα της δράσης.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο παραδοτέο υλικό το οποίο προσκόμισε η εταιρεία,
α) Δεν υπήρχε δείγμα διαφημιστικού φυλλαδίου παρά μόνο διαφήμιση εκτυπωμένη σε απλό Α4. Δεν υπήρχε αναφορά για το χώρο διεξαγωγής της δράσης. Επιπλέον έπρεπε να προσκομισθεί πρωτότυπη αφίσα και διαφημιστικό δείγμα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τα 13 διαφημιστικά μπάνερς ούτε αναφέρεται ηλεκτρονικό μέσο που καταχωρήθηκαν.

β) Στα παρουσιολόγια που προσκομίστηκαν, οι υπογραφές των ωφελούμενων ήταν 87 έναντι των 166 που αναφέρει η εταιρεία και αφορούσαν 2 έναντι των 5 Δήμων που αναφέρει το παραδοτέο.

γ) Σε δειγματοληπτικό έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, κανένας από τους ωφελούμενους που παρουσιάζονται στα παρουσιολόγια που προσκόμισε η εταιρεία δεν έχει πάρει μέρος σε ατομική συνεδρία.

Επιπροσθέτως, πέραν της 1ης Διμηνιαίας Αναφοράς Δραστηριοτήτων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και έως τον μήνα Μάρτιο όπου και έλαβαν χώρα τα περιοριστικά μέτρα λόγω Κορονοϊού, τα οποία επικαλείται στην αίτησή της η εταιρεία, δεν προσκομίστηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Διμηνιαίες αναφορές προόδου εργασιών.
Στις 10.6.2020, εμφανίστηκε άτομο που κατά δήλωση εκπροσωπούσε την εταιρεία και προσπαθούσε να αποσπάσει υπογραφές ωφελουμένων ότι δήθεν συμμετείχαν σε συνεδρίαση συμβουλευτικής. Με παρέμβαση του, ο Δήμος Σαρωνικού απέσπασε το υλικό, ενημερώθηκε η αστυνομία και η Διαχειριστική Αρχή. Αντίστοιχο συμβάν έγινε και στη διανομή τροφίμων στις 9.6.2020 στο Κορωπί. Παρόντες στο συμβάν στον Σαρωνικό ήταν ο Αντιδήμαρχος Ηλ. Πατσιαούρας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου και η υπεύθυνη ΤΕΒΑ του Δήμου.

Κατά την εισηγησή του στην τηλεδιάσκεψη 18/9/20, ο ΓΓ Μ. Κλάπας τόνισε ότι τέτοιες υποθέσεις στο εξής θα απασχολούν συχνά το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς αρκετές Εταιρείες που είχαν αναλάβει συνοδές δράσεις του ΤΕΒΑ ακολούθησαν την ίδια τακτική.

Ανατρέχοντας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ , πράγματι είδαμε ακόμα μία παρόμοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με δράση που αφορούσε υπόθεση άλλης Εταιρείας (10/7/2019 έως 10/7/2020) με τίτλο “ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ 2018-2019)”. €24.800

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τη σύμβαση, η εταιρεία όφειλε:
• Να πραγματοποιήσει 530 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής και 5 σεμινάρια σε ωφελούμενους, στους 13 Δήμους της Ανατολικής Αττικής.
• Στα πλαίσια υπηρεσιών δημοσιότητας, Έντυπη Ενημέρωση με φυλλάδια 2 όψεων δίπτυχα Α4 (12.300 τεμ.) και κατασκευή ηλεκτρονικών banner (13τεμ.).
Η εν λόγω εταιρεία παρέδωσε φακέλους με παραδοτέα της δράσης την οποία είχε αναλάβει.
Κατόπιν αυτών η αρμόδια υπηρεσία ερεύνησε τους φακέλους των παραδοτέων και διαπίστωσε τα παρακάτω:

1. Η δράση αφορούσε εφήβους και βρέθηκαν περισσότερα από 30 παρουσιολόγια υπογεγραμμένα από ωφελούμενους χωρίς παιδιά.
2. Στην κατάσταση των συμμετεχόντων βρέθηκαν πλέον των 60 ωφελούμενων οι οποίοι ανήκουν σε άλλο Δήμο από αυτούς που αναφέρουν τα παραδοτέα.
3. Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε οι ωφελούμενοι φέρονται να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα δηλώνουν ενυπόγραφα ότι ουδέποτε συμμετείχαν σε υποστηρικτική δράση.
4. Οι Υπεύθυνοι έργου των υπολοίπων Δήμων δηλώνουν εγγράφως ότι δεν αντιλήφθηκαν να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δράση στο Δήμο τους.
5. Υπάρχουν πλείστες μαρτυρίες ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η παρουσία υπαλλήλων της εταιρείας, εφοδιασμένοι με παρουσιολόγια και ενδεχομένως ενημερωτικά
έντυπα, κατά την ημέρα της διανομής οι οποίοι αποσπούσαν υπογραφές από τους ωφελούμενους την ώρα που παραλάμβαναν τα τρόφιμα που δικαιούνταν.
6. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι δράσεις συμπίπτουν ημερολογιακά με την ημερομηνία διανομής των προϊόντων. Άρα συνάγεται ότι η εν λόγω εταιρεία την ημερομηνία που αναφέρει
πραγματοποιεί δεκάδες ή εκατοντάδες συνεδρίες ατομικά ή ομαδικά, σε τόπο που δεν αναφέρεται, με Επιστημονικό Υπεύθυνο που δεν αναγράφεται και την οποία κανείς εκ των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών δεν αντιλαμβάνεται.
7. Η εταιρεία ουδέποτε ενημέρωσε ως όφειλε κάποιον αρμόδιο του Δήμου Σαρωνικού ή αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Σαρωνικού για το που θα διεξάγονταν η δράση.

Προφανώς η απόφαση καταγγελίας σύμβασης και γιαυτή την Εταιρεία, αναμένεται να έρθει σε επόμενα Δημοτικά Συμβούλια..

Categories