Δ.Τ. ΝΟΣ : Το έργο μας οξύτερον διαβολής

ΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  26/9 :«Το έργο μας οξύτερον διαβολής»

Προς απάντηση των σπερμολογιών και κακόβουλων σχολίων που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από άτομα που δεν γνωρίζω προσωπικά και τους ευχαριστώ δεδομένου ότι στην προσπάθειά τους να βλάψουν τον Όμιλό μας αντιθέτως τον ενδυναμώνουν με αθρόα προσέλευση Αθλητών στους κόλπους του και ας στερείται υποδομών. Μια διαβολή που υποχωρεί προ των σταύλων του Αυγεία της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ψάχνουν να βρουν κόπρον ως τροφή στο διαδίκτυο.

Σε ότι αφορά την Αναγνώριση από την ΓΓΑ σας ενημερώνουμε ότι είμαστε το πρώτο ιστορικό Σωματείο με αριθμό μητρώου ΙΖ30

Ο Ν.Ο. Σαρωνίδας ιδρύθηκε στις 06/10/1975 και έλαβε αθλητική αναγνώριση στις 04/06/1976 από τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Πάνο Στασινόπουλο, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Ομοίως η επισυναπτόμενη αίτηση προεγγραφής που παραθέτουμε είναι στη διάθεση όλων των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού, ο απολογισμός του 2019 και ο προϋπολογισμός του 2020. Η μικρή επιχορήγηση που παίρνουμε από τον Δήμο Σαρωνικού καλύπτει αποκλειστικά ένα μέρος των αναγκών των τμημάτων υποδομής μας. Οι τυχόν χορηγίες κυρίως γονέων αθλητών ή το πόσο χρεώνουμε ή αν χρεώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε δημότες του Δήμου Σαρωνικού είναι αποκλειστικά δικό μας θέμα.

Ως πρόεδρος του ΝΟΣ αποτρέπω τα μέλη να προβαίνουν σε σχόλια, αφήνοντας τα έργα να μιλούν για τον Όμιλο.

Επί δεκαετίες έχω την τιμή να διοικώ τον Όμιλο με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, παρά τα 85 μου.

Η επιθυμία μου ήταν και είναι να βλέπω τα παιδιά της πόλης μου στα γήπεδα με την ευχή να αθλούνται για πολλά περισσότερα χρόνια από τα δικά μου.

Δημήτρης Βόγγολης

Πρόεδρος ΝΟΣ –

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αίτηση προεγγραφής σωματείου ΙΖ30 _ Πλατφόρμα Προεγγραφής Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

 

Categories