Επιβολή προστίμου 4800 ευρ από Δ. Σαρωνικού σε καντίνα στο Λαγονήσι

Επιβολή προστίμου 4800 ευρ από Δ. Σαρωνικού σε καντίνα στο Λαγονήσι γιατί βρέθηκε να λειτουργεί στερούμενη γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας

Categories