Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης 320.000 eur για Κοινότητα Π.Φώκαιας και 1ο Λύκειο Καλυβίων για βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων

Σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού (28/9/20) εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δ.Σαρωνικού” συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ειδικότερα του 1ου Λυκείου Καλυβίων και του Κοινοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Π.Φώκαιας.

Η έγκριση των τευχών ήταν προυπόθεση για ένταξη του Δήμου Σαρωνικού , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, στον Αξονα Προτεραιότητας – 04 ” Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια”

Η επιλογή των δύο αυτών κτιρίων έγινε έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου σε δημοτικά κτίρια και διαπιστώθηκε ότι το 1 ο Λύκειο Καλυβίων και το Κοινοτικό Κατάστημα Π. Φώκαιας είναι αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και πληρούν και τις προϋποθέσεις (εγκεκριμένες μελέτες, κ.λ.π.) για να υπαχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Επειδή προκαλεί εντύπωση γιατί επιλέγεται ως προτεραιότητα στην χρηματοδότηση ένα κτίριο Κοινότητας και όχι άλλο σχολείο πέραν του 1ου Λυκείου Καλυβίων, σε επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Κυριακόπουλο, έγιναν οι εξής διευκρινίσεις:

Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα είναι τα σχολεία με την διαφορά ότι το πρόγραμμα χρηματοδότησης θέτει ως προυπόθεση την ύπαρξη σχετικού φακέλου για κάθε κτίριο (άδειες, μελέτες, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κλπ) που όμως δεν υπάρχουν για τα περισσότερα δημόσια κτίρια του Δήμου και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την δημιουργία τους , κάτι που είναι χρονοβόρο και με μεγάλη γραφειοκρατία.

Για τα μόνα κτίρια που υπήρχαν σχετικοί φάκελοι, ήταν για το 1ο Λύκειο Καλυβίων , το δημοτικο Σχολείο Π.Φώκαιας και το κτίριο της Κοινότητας Π.Φώκαιας.

Το Δημοτικό Σχολείο Π Φώκαιας δεν μπορούσε να υπαχθεί γιατί έχει πιστοποιητικό ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ ενώ το πρόγραμμα χρηματοδότησης έθετε ως προυπόθεση πιστοποιητικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ η μικρότερης απ αυτή.

 

 

 

 

Categories