Και άλλα σχολικά κτίρια παίρνουν σειρά για υποβολή αιτήματος για ενεργειακή αναβάθμιση.

Μετά την από 29/9/20  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης  για “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια της Κοινότητας Π.Φώκαιας και στο 1ο Λύκειο Καλυβίων” που ήδη πληρούσαν τις προυποθέσεις για ένταξη του Δήμου Σαρωνικού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, στον Αξονα Προτεραιότητας – 04 ” Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές”, δρομολογείται και η διαδικασία για την υποβολή πρότασης για τα εξής σχολικά κτίρια:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 1ο ΓΥΜΝ. 1ο ΛΥΚΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ

KOINOTHTA Π.ΦΩΚΑΙΑΣ: 1ο ΔΗΜΟΤIKO

KOINOTHTA ΚΟΥΒΑΡΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Εκπόνηση της μελέτης για την σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε σχολική μονάδα (απαραίτητο για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης), θα ανατεθεί σε εξωτερικό Γραφείο διότι στο Δήμο Σαρωνικού δεν υπηρετεί ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ.

 

Categories