Αναστέλλεται έως 31/12 η Παραχώρηση χρήσης Αιθουσών – χώρων του Δήμου Σαρωνικού προς Συλλόγους και φορείς.

Αναστέλλεται έως 31/12 η Παραχώρηση χρήσης Αιθουσών – χώρων του Δήμου Σαρωνικού προς Συλλόγους και φορείς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 7/10/20, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε την αναστολή παραχώρησης χρήσης αιθουσών – χώρων του Δήμου προς τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έως το τέλος του έτους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επιβάλλει ο covid-19, και για την αποφυγή εξάπλωσης και διασποράς της νόσου.

Τα αιτήματα θα επανεξεταστούν και θα εκτιμηθούν με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα .

Δείτε το video της συζήτησης του θέματος

Categories