Από πόρους της Περιφέρειας, έργα οδοποιίας μήκους 14 χλμ και αξίας 4 εκ ευρώ – Οι δρόμοι ανά Κοινότητα.

Από πόρους της Περιφέρειας, έργα οδοποιίας μήκους 14 χλμ και αξίας 4 εκ ευρώ στο Δήμο Σαρωνικού.

Το συνολικό κόστος του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 3.225.806,45 € χωρίς Φ.Π.Α. και 4.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τις εντολές της Υπηρεσίας και η χρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται πως η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά οδοποιία ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Σε ότι αφορά χρηματοδότηση για οδοποιία εκτός σχεδίου, απαιτείται διαφορετική και χρονοβόρα διαδικασία στην οποία εμπλέκεται και το Δασαρχείο και επί πλέον απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και όπως είπε ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ.Κυριακόπουλος, θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η μελέτη κατατέθηκε στην Περιφέρεια τον Νοέμβριο, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής όπως είπε ο εισηγητής του θέματος Γ.Κυριακόπουλος όμως την προηγούμενη χρονιά δεν ήταν στις προτεραιότητες της Περιφέρειας τα έργα της Οδοποιίας. Η πυρκαγιά όμως που ζήσαμε τον περασμένο μήνα , συνέχισε ο Γ Κυριακόπουλος, ήταν η θρυαλλίδα ώστε ο Περιφερειάρχης να προωθήσει άμεσα την έγκριση της Μελέτης.

Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις του Αντιδημάρχου Γ.Κυριακόπουλου, που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο video που ακολουθεί.

Η ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Υπάρχει πρόβλεψη για ανώνυμες οδούς )

Categories