Εκδικάστηκε στο ΣτΕ η υπόθεση για παραλίες Δ.Σαρωνικού -αισιοδοξία για θετική έκβαση

ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΙΣ 20/10/20 ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗς ΕΤΑΔ

Ο Δήμος Σαρωνικού, έχει μεγάλες εκτάσεις [σχεδόν όλες κοινόχρηστες και ορισμένες ιδιοκτησία του Δήμου] στην περιοχή από το Λαγονήσι μέχρι τη Π. Φωκαία, που μεταβιβάστηκαν το 2014 στην «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ» και στη συνέχεια το 2015, περιήλθαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

Η υπόθεση, που εκκρεμούσε από το 2014 δικάστηκε στις 22.9.2020 με δικηγόρο του Δήμου τον Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο και αφορούσε:

Α) την έκταση 34.600 μ2 στην Π. Φώκαια που είχε απαλλοτριωθεί υπέρ του ΕΟΤ, αλλά ο Δήμος πέτυχε με την απόφαση 2893/2017 του Συμβουλίου Επικρατείας που χειρίστηκε πάλι ο δικηγόρος Κωνστνατίνος Κατερινόπουλος να ανακληθεί η απαλλοτρίωση [στο μεταξύ η έκταση είχε μεταβιβαστεί στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ & στη συνέχεια στην ΕΤΑΔ ΑΕ]

Β) κοινόχρηστη έκταση 5.500 μ2 στην Π. Φωκαία Γ) τον αιγιαλό – παραλία και τους δρόμους διανομής στην χερσόνησο Αγ. Νικολάου 9.220 μ2Δ] Αιγιαλό  των Αλυκών [ως τμήμα της συνολικής έκτασης του ακινήτου των πρώην Αλυκών]
Ε] 2 ζώνες αιγιαλού 34.300 μ2 & 46.320 μ2 στο Λαγονήσι
ΣΤ ζώνη αιγιαλού 1.000 μ2 στο Μαύρο Λιθάρι
Ζ} Ζώνη αιγιαλού 24.000 μ2 στην Π. Φωκαία

Οι αιγιαλοί είχαν μεταβιβαστεί στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ και τώρα στην ΕΤΑΔ κατά διοίκηση και διαχείριση / πράγμα που διαφοροποιεί ως προς αυτούς την υπόθεση, σε σχέση με τις λοιπές κοινόχρηστες εκτάσεις ή ιδιοκτησίας του Δήμου.

Οι αιγιαλοί ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, θα πρέπει να Περιέλθουν στη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και όχι της ΕΤΑΔ.
Από τη Γενική Γραμματεία στη συνέχεια ο Δήμος μπορεί να λάβει αυτός το δικαίωμα διαχείρισης για απλή χρήση κάθε καλοκαίρι.

Για όλα τα παραπάνω ακίνητα ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Κατερινόπουλος, είναι αισιόδοξος και αναμένει θετική για το Δήμο απόφαση, με την οποία να ακυρώνεται η πράξη μεταβίβασης τους, στην τότε Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ και στη συνέχεια στην ΕΤΑΔ ΑΕ, ακύρωση που θα έχει ως συνέπεια να αποξενωθεί η ΕΤΑΔ ΑΕ είτε από την διοίκηση και διαχείριση των αιγιαλών, είτε από την κυριότητα των λοιπών εκτάσεων.
Η δίκη είχε μεγάλες δυσκολίες, από τη μια οι λοιποί Δήμοι του Παράκτιου Μετώπου είχαν που είχαν προσφύγει επίσης το 2014, είχαν στο μεταξύ παραιτηθεί, αφετέρου και το πιο σημαντικό ορισμένοι δημότες του Δήμου Σαρωνικού [μεταξύ των οποίων και κάποιοι πρώην σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2014, είχαν προσφύγει για τα ίδια ακριβώς ακίνητα στο Συμβούλιο Επικρατείας με δική τους προσφυγή και άλλο δικηγόρο και η υπόθεση τους εκδικάστηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου το 2016 και απορρίφθηκε με την απόφαση 662/2018, με το σκεπτικό ότι με το ν. /2016, ούτως ή άλλως τα ακίνητα του Δημοσίου και του ΕΟΤ που διαχειρίζονταν η ΕΤΑΔ, περιέρχονται σε αυτήν, οπότε ελλείψει ειδικότερων ισχυρισμών των εκεί αιτούντων απορρίφθηκε η αίτηση τους.

Έτσι ο Δήμος δια του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Κατερινόπουλου, κλήθηκε να κάνει κάτι πρωτοφανές, την υπέρβαση της απόφασης της Ολομέλειας, αναδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους ο νόμος του 2016, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα ένδικα ακίνητα με εκτενή ανάλυση (όπως αναφέρει και η εισήγηση του Παρέδρου στο Δικαστήριο) και με ισχυρά επιχειρήματα.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση, το αποτέλεσμα της οποίας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την έκβαση της άλλης μεγάλης Δίκης του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20.10.2020, που αφορά στην ακύρωση του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ ΑΕ που έλαβε χώρα το 2018, με τον οποίο η ΕΤΑΔ ΑΕ προέβη σε μεγάλης κλίμακας εκμίσθωση τμημάτων της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου βγάζοντας εκτός τον Δήμο, και βέβαια και την εταιρία του Δήμου ΑΔΜΚΕΣ για πρώτη φορά, έπειτα από μακρόχρονη διαχείριση.

Και στη νέα Δίκη ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από τον ίδιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, ο οποίος μας δήλωσε ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα κριθεί το ουσιαστικό δικαίωμα του Δήμου [διά του Δημοσίου] ή της ΕΤΑΔ ΑΕ, για τη διαχείριση της παραλίας των Αλυκών, καθώς οι μέχρι τώρα δίκες σταματούσαν σε θέματα δικονομικά ή προσωρινής διαχείρισης με ασφαλιστικά μέτρα.

Δείτε σχετική δημοσίευση, πριν την εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ στις 22/9/20

Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τις παραλίες που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και για το Δ. Σαρωνικού.

 

Categories