Τετάρτη 21/10 – Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  – 21η OKTΩΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 η οποία θα γίνει (μέσω τηλεδιάσκεψης), για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
2. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
3. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της υπ’ αρ. 268/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της Εργολαβικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και άρση
επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
4. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας» αναδόχου εταιρείας «ΔΕΚΤΩΡ
Α.Ε.».
Εισηγητής: Αρ.Πρωτ. 772346/12-10-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής
5. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και
δικαιοδοσίας μας , για το έτος 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
6. Λήψη απόφαση περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία», για τη παράσταση και συζήτηση της Αγωγής (ΑΓ645/21.6.2019) που
άσκησαν από κοινού οι ενάγοντες: α) «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕΜΕ», β) «Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», γ) Ν.Γ., δ) Λ.Α., και ε) Λ.Μ. κατά του Δήμου Σαρωνικού ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Εισηγητής: υπ’ αριθ. 261/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Categories