ΟΑΕΔ: Ετήσιο άλμα στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων

Μηνιαία μείωση αλλά και ετήσια αύξηση εμφάνισε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων διαμορφώθηκε σε 1.030.411 άτομα έναντι 1.090.133 ατόμων τον Αύγουστο του 2020 (-5,48%) και 913.282 ατόμων των Σεπτέμβριο του 2019 (+12,83%).
Από το σύνολο των ανέργων, 978.895 θεωρούνται αναζητούντες εργασία, με το ποσοστό της μακροχρόνια ανεργίας (άνω των 12 μηνών) να ανέρχεται στο 53,85%. Οι άνδρες αντιστοιχούν στο 35,86% και οι γυναίκες στο 64,14%.

Την ίδια ώρα, 51.516 άνεργοι θεωρούνται μη αναζητούντες εργασία, εκ των οποίων το 31,97% είναι άνδρες και το 68,03% ήταν γυναίκες.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ανήλθε σε 161.270 άτομα, εκ των οποίων μόλις το 3,81% είναι εποχικοί σε τουριστικά επαγγέλματα.
Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, ανήλθε σε 978.895 άτομα. Από αυτά 527.156 (ποσοστό 53,85%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 451.739 (ποσοστό 46,15%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 351.059 (ποσοστό 35,86%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 627.836 (ποσοστό 64,14%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, ανήλθε σε 51.516 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 16.472 (ποσοστό 31,97%) και οι γυναίκες σε 35.044 (ποσοστό 68,03%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1], για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 161.270 άτομα, από τα οποία οι 155.130 (ποσοστό 96,19%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.140 (ποσοστό 3,81%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 56.158 (ποσοστό 34,82%) και οι γυναίκες σε 105.112 (ποσοστό 65,18%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 125.611 (ποσοστό 77,89%) είναι κοινοί, 1.351 (ποσοστό 0,84%) είναι οικοδόμοι, 6.140 (ποσοστό 3,81%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.076 (ποσοστό 0,67%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 26.557 (ποσοστό 16,47%) είναι εκπαιδευτικοί, και 535 (ποσοστό 0,33%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.090.133 1.030.411 -59.722 -5,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 143.005 161.270 18.265 12,77%
Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 913.282 1.030.411 117.129 12,83%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 145.320 161.270 15.950 10,98%
Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 351.059 35,86% 16.472 31,97% 56.158 34,82%
Γυναίκες 627.836 64,14% 35.044 68,03% 105.112 65,18%
Σύνολο

978.895 100,00% 51.516 100,00% 161.270 100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19 ετών 7.266 0,74% 32 0,06% 58 0,04%
20-24 ετών 56.171 5,74% 1.575 3,06% 5.228 3,24%
25-29 ετών 102.639 10,49% 2.381 4,62% 22.262 13,80%
30-44 ετών 355.505 36,32% 13.150 25,53% 75.634 46,90%
45-54 ετών 234.775 23,98% 12.102 23,49% 37.965 23,54%
55-64 ετών 180.520 18,44% 15.402 29,90% 18.551 11,50%
65 ετών και άνω 42.019 4,29% 6.874 13,34% 1.572 0,97%
Σύνολο

978.895 100,00% 51.516 100,00% 161.270 100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

87.204 8,91% 8.557 16,61% 4.493 2,79%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)

268.488 27,43% 20.084 38,99% 27.939 17,32%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 448.047 45,77% 18.531 35,97% 63.022 39,08%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 175.156 17,89% 4.344 8,43% 65.816 40,81%
Σύνολο

978.895 100,00% 51.516 100,00% 161.270 100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

864.934 88,36% 44.035 85,48% 152.035 94,27%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.304 1,97% 1.297 2,52% 1.916 1,19%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 94.657 9,67% 6.184 12,00% 7.319 4,54%
Σύνολο

978.895 100,00% 51.516 100,00% 161.270 100,00%
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

aftodioikisi.gr

Categories