Η Τηλεδιάσκεψη της 21/10/20 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού – Τι απαντά ο ΓΓ στην απόφαση Π.Φώκαιας – video

Με λίγα και διαδικαστικά θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 21/10/20, με το πιο ενδιαφέρον ζήτημα αυτό που έθεσε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων ο Χρήστος Τσιγαρίδας που σχολίασε τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Π.Φώκαιας η οποία ως γνωστό (δείτε ΕΔΩ) αρνήθηκε την υποβολή προσχεδίου για την σύνταξη του προυπολογισμού του 2021.

Η Ερώτηση Τσιγαρίδα στην αρχή του video. Εκ μέρους του Δήμου απάντησε επι των τεχνικών ζητημάτων ο ΓΓ Μιλτιάδης Κλάπας (13ο min) Η απάντηση Κλάπα σε ιδιαίτερο βιντεο πιο κάτω -Ο Γ. Σωφρόνης τόνισε πως η απόφαση της Κοινότητας Π.Φώκαιας ήταν μία πολιτική διαμαρτυρία  και το ερώτημα είναι πώς την αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή (20οmin). Ο αντιδήμαρχος Χρ Γκίνης δήλωσε πως ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα των Κοινοτήτων και αναφέρθηκε σε καθρέφτες που είχε ζητήσει η Π Φώκαια (καθώς αυτό ανέφερε ως παράδειγμα ο Γ.Σωφρόνης (23οmin). O Αντιδήμαρχος Β.Μπούτσης μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ΗΔ – επειδή δεν είχε παρακολουθήσει τη σχετική συζήτηση – αναφέρθηκε στο τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν οι καθρέφτες (1:37 hr) ενώ ο Σάββας Ακούσογλου διευκρίνησε πως οι καθρέφτες δεν ήταν το ζήτημα της συνεδρίασης της Π.Φώκαιας παρά ένα παράδειγμα καθώς το κύριο θέμα του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν η έλλειψη αρμοδιοτήτων (1:40 hr)

Ολόκληρη η  Τηλεδιάσκεψη της 21/10/20 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού – video

Η Απάντηση του ΓΓ Μιλτιάδη Κλάπα για τον προυπολογισμό και Αρμοδιότητες των Κοινοτήτων

το live video της τηλεδιάσκεψης στο facebook

Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης. Προηγήθηκαν ερωτήσεις και ψήφιση ενός θέματος ΕΗΔ για την ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
2. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
3. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της υπ’ αρ. 268/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της Εργολαβικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και άρση
επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
4. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας» αναδόχου εταιρείας «ΔΕΚΤΩΡ
Α.Ε.».
Εισηγητής: Αρ.Πρωτ. 772346/12-10-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής
5. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και
δικαιοδοσίας μας , για το έτος 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
6. Λήψη απόφαση περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία», για τη παράσταση και συζήτηση της Αγωγής (ΑΓ645/21.6.2019) που
άσκησαν από κοινού οι ενάγοντες: α) «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕΜΕ», β) «Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», γ) Ν.Γ., δ) Λ.Α., και ε) Λ.Μ. κατά του Δήμου Σαρωνικού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Εισηγητής: υπ’ αριθ. 261/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή

Categories