Πρόταση για Ψήφισμα ακύρωσης εγκατάστασης Ανεμογεννητριών από τον Γραμματέα του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Καλυβίων, Γ. Κόλλια

Πρόταση για τη σύνταξη ψηφίσματος-υπομνήματος για την ακύρωση εγκατάστασης Ανεμογεννητριών στο Πανί, μας έστειλε χθες βράδυ 26/10/20, ο  Γιώργος Κόλλιας, μέλος του ΔΣ του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Καλυβίων.

Η σύνταξη του ψηφίσματος, όπως τονίζεται σε διευκρινιστική σημείωση, είναι πρωτοβουλία του ίδιου με την ιδιότητα του εκλεγμένου Γραμματέα στο ΔΣ του Συνεταιρισμού με αφορμή το μεγάλο θέμα ανεμογεννητριών στο Πάνειον όρος που πρέπει να αποτραπεί, όπως δηλώνει.

Στην ίδια σημείωση, ο Γ. Κόλλιας αναφέρει πως ουδέποτε συνεδρίασε επίσημα το ΔΣ του Συνεταιρισμού για ένα τόσο σοβαρό θέμα καθώς το ζήτημα αφορά και τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό διότι είναι ιδιοκτήτης του χώρου εντός του οποίου πρόκειται να εγκατασταθούν οι Ανεμογεννήτριες. 

Σημείωση Σύνταξης: Στις επόμενες ημέρες θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στο θέμα και να γνωρίσουμε από κοντά επίσης, τον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Categories