Με υπογραφές της Αντιπολίτευσης, “αναγκαστική” συζήτηση στο Δημ. Συμβούλιο για την στελέχωση της Πολιτικής Προστασίας Σαρωνικού

Με υπογραφές της Αντιπολίτευσης, “αναγκαστική” συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 11 Νοε, για την στελέχωση της Πολιτικής Προστασίας Σαρωνικού με τους συμβασιούχους που έληξε η σύμβασή τους στο τέλος Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η NOEMΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 17:00 η οποία θα γίνει (μέσω τηλεδιάσκεψης), για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

2. Καθορισμός συντελεστή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ και καθορισμού αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, στελέχωσης της Πολιτικής Προστασίας, λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
Εισηγητής: Αρ. Πρωτ. 17361/4-11-2020 αίτημα Δημοτικών Συμβούλων

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (3η) Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

8. Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 17263/2020 αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού περί «Νομοθετικής Ρύθμισης και Μονιμοποίησης της μαθητικής έκπτωσης 50% για το σύνολο των μετακινήσεων με τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Αττικής».
Εισηγητής: αρ. πρωτ. 17263/2020 αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

9. Λήψη απόφαση επί των αρ. πρωτ. 15727/9.10.20. και αρ.πρωτ. 15877/12.10.20 Β.Δ αιτημάτων των Π.Θ και Β.Δ. δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

 

Καλύβια 6 -11-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories