Πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Διευρυμένου Συντονιστικού Οργάνου Δήμου Σαρωνικού στις 9-11-2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Διευρυμένου Συντονιστικού Οργάνου Δήμου Σαρωνικού στις 9-11-2020 για να συζητηθεί η διαχείριση της Υγειονομικής κρίσης και η λειτουργία του Δήμου σε συνθήκες lockdown

Categories