Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ Σαρωνικού αιτήματα για παραμονή της ΕΤΕ και 5θήμερη λειτουργία του Ταχυδρομείου στα Καλύβια

Με δύο ομόφωνες αποφάσεις της 11ης Νοε 20, με αντίστοιχες εισηγήσεις του Δημάρχου Σαρωνικού Π.Φιλίππου και του Αντιδημάρχου Χρ. Γκίνη, το Δημοτικό συμβούλιο Σαρωνικού εξέφρασε την αντίθεσή του για την κατάργηση της ΕΤΕ Καλυβίων και την επιχειρούμενη υπολειτουργία του Ταχυδρομικού Γραφείου Καλυβίων και απέστειλε σχετικά αιτήματα στην Διοίκηση της ΕΤΕ και των ΕΛΤΑ.

Η εισήγηση του Δημάρχου Π,Φιλίππου για την κατάρηγηση της ΕΤΕ Καλυβίων:

Από τον ηµερήσιο τύπο ενηµερωθήκαµε ότι το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας των Καλυβίων θα σταµατήσει τη λειτουργία του.
Ο ∆ήµος Σαρωνικού σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 έχει πληθυσµό 29.002 και κατά τους θερινούς µήνες ο πληθυσµός υπερδιπλασιάζεται καθώς στην περιοχή υπάρχει πλήθος εξοχικών κατοικιών. Το εν λόγω υποκατάστηµα των Καλυβίων εξυπηρετεί όλο το ∆ήµο καθώς δεν υπάρχει κανένα άλλο κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας σε όλο το ∆ήµο Σαρωνικού ( Καλύβια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα , Παλαιά Φώκαια, Κουβαρά).

Είναι σαφές ότι ακριβώς επειδή το συγκεκριµένο κατάστηµα εξυπηρετεί πλήθος πολιτών του ∆ήµου µας, η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την ταλαιπωρία όλων αυτών και θα δυσχεράνει σοβαρά την καθηµερινότητά τους. Τεράστια προβλήµατα στις συναλλαγές τους θα αντιµετωπίσουν οι πολίτες που δεν έχουν εξοικείωση µε την ηλεκτρονική συναλλαγή (e-banking) αλλά και εκείνοι που θα πρέπει να ρυθµίσουν ζητήµατα (δάνεια, επιταγές, έκδοση κάρτας συναλλαγών, κ.λπ.) που η φυσική παρουσία σε υποκατάστηµα είναι υποχρεωτική.
Επιπρόσθετα έχουν παρατηρηθεί τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των ΑΤΜ (είτε τεχνικά προβλήµατα είτε έλλειψη χρηµάτων) µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνονται ακόµα περισσότερο οι συναλλαγές, και οι πολίτες να αναγκάζονται να µεταβούν σε όµορες περιοχές που βρίσκονται αρκετά χιλιόµετρα µακριά προκειµένου να εξυπηρετηθούν.
Τέλος ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε να ζητήσουµε στην Εθνική Τράπεζα να επανεξετάσει την απόφασή σας στο πλαίσιο της κατανόησης των προβληµάτων που θα δηµιουργήσει και να παραµείνει ανοιχτό το κατάστηµα της τράπεζας στα Καλύβια

 

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Χρήστου Γκίνη για το Ταχυδρομείο Καλυβίων

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 58/2020 απόφασή του εξέφρασε την αντίθεσή του στην κατάργηση του Ταχυδροµικού Γραφείου Καλυβίων γιατί θα υποβιβαστούν δραµατικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες στους δηµότες καθώς δεν αντιστοιχεί στον πληθυσµό και τις ανάγκες της µεγαλύτερης κοινότητας του ∆ήµου Σαρωνικού και αποστέλλει έγγραφο διαµαρτυρίας προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ στο οποίο να περιλαµβάνονται και οι προθέσεις για την συνδροµή του ∆ήµου.
Στη συνέχεια ο ∆ήµος προχώρησε σε ενέργειες (σύνδεση αποχέτευσης κ.λπ.) ώστε να αρθούν οι προβαλλόµενες αιτιάσεις για τη δυσχερή λειτουργία του γραφείου.
Παρόλα αυτά πρόσφατα έγινε γνωστό ότι δροµολογείται η λειτουργία του µία ηµέρα τη εβδοµάδα και όχι πενθήµερη λειτουργία γεγονός που µας υποχρεώνει να επανέλθουµε καθώς είναι ορατή η υποβάθµιση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους.
Τέλος ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εκφράσει την αντίθεσή του στην προοπτική της υποβάθµισής του Ταχυδροµείου Καλυβίων και να προχωρήσει στην υποβολή αιτήµατος προς τα ΕΛΤΑ για την πενθήµερη λειτουργία του καταστήµατος των Καλυβίων

Categories