Κουβαράς: Ψηφίστηκε Τεχνικό Πρόγραμμα και Σχέδιο Προυπολογισμού εξόδων του 2021

Με τις θετικές ψήφους των Παρατάξεων Φιλίππου και Τσιγαρίδα και χωρίς την παρουσία των 3 συμβούλων της παράταξης Σωφρόνη, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουβαρά ψήφισε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα και το σχέδιο Προυπολογισμού του έτους 2021.

Χρειάστηκαν τρείς συνεδριάσεις καθώς στις δύο πρώτες δεν υπήρξε απαρτία λόγω μη συμμετοχής των τριών συμβούλων της παράταξης “Σαρωνικός αύριο” (Γ.Κίτσος, Δ Σόφος, Αγγ Γκίνη) οι οποίοι απείχαν και από την τρίτη συνεδρίαση με την διαφορά ότι ο Νόμος προβλέπει ότι “αν, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις, το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η διάταξη”.

Παραθέτουμε τον Πίνακα αποφάσεων καθώς και το έγγραφο της παράταξης “Σαρωνικός αύριο” στο οποίο επεξηγούνται οι λόγοι αποχής από τις συνεδριάσεις.

 

 

Categories