Δύο Συνεδριάσεις (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, αύριο Δευτέρα 23 Νοε

Δύο Συνεδριάσεις (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο Δευτέρα 23 Νοε 20 οι οποές θα μεταδοθούν ζωντανά στο κανάλιτου Υoutube “Agamemnon Xigakis”

Η πρώτη, ξεκινάει στις 6.00 μμ και αφορά σε ειδική συνεδρίαση για την  Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 του Δήμου Σαρωνικού.

Η δεύτερη, θα ξεκινήσει μετά το πέρας της πρώτης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
3. Λήψη απόφασης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης “Πολεοδόμηση περιοχών Α’ και Β’ κατοικίας Κοινότητας Κουβαρά”.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
4.Λήψη απόφασης παράτασης της Εργολαβικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
5. Γνωμοδότηση περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Categories