Συμβούλιο Κοινότητας Καλυβίων. Ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Ομόφωνα ψηφίστηκε η εισήγηση της Κοινοτικής Αρχής για την ένταξη έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 , στην συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20ης Νοε 20 ενω ανακοινώθηκε ότι δεν θα υποβληθεί πρόταση για σχέδιο Προυπολογισμού.

Σε ότι αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί και το ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της Κοινότητας Καλυβίων, προτιμήθηκε στις ΝΕΕΣ μελέτες και ΕΡΓΑ να περιληφθούν μελέτες και έργα για τα οποία υπάρχει η εχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους παρά να ενταχθούν έργα-ευχολόγια χωρίς αποτέλεσμα.

Εντύπωση προκάλεσε και η καινοτόμος απόφαση της πλειοψηφίας του Κοινοτικού Συμβουλίου για μή υποβολή σχεδίου προυπολογισμού, σκεπτικό που βασίζεται στο Άρθρο 86 του ν. 3852/2010  “Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου” και ειδικότερα στην παράγραφο (3 ΙΙ) στην οποία αναφέρεται πως η οικονομική επιτροπή εξετάζει  αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο, στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, κάτι που δεν έχει γίνει.

Categories