Μαρία Κοντού Σύμβουλος Κοινότητας Καλυβίων: Κανένα σχέδιο δράσης για τα Καλύβια. video της συνέντευξης.

Η Μαρία Κοντού, συμβουλος Κοινότητας Καλυβίων ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή της 24/11/20 του Μέμου Ξυγκάκη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ.

Η κοινοτική σύμβουλος της παράταξης ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ καταθέτοντας τις θέσεις της,  άσκησε κριτική κυρίως στη Δημοτική Αρχή και λιγότερο στην Διοίκηση της Κοινότητας σε πολλούς τομείς, τονίζοντας το γεγονός ότι στο Κοινοτικό Συμβούλιο υπάρχει στήριξη κάτι που αποδεικνύεται και από την υπερψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος παρότι οι περισσότερες μελέτες που είχαν κατατεθεί πέρσι -και δεν πραγματοποιήθηκαν – σε μεγάλο βαθμό αφορούσαν στο Λαγονήσι.

Σημείωσε ιδιαιτέρως, πως στο Σχέδιο Δράσης 2021 που η παράταξή της ψήφισε, συμπεριλάμβάνεται και η επέκταση του Κοιμητηρίου Καλυβίων, κάτι που δεν φαίνεται δυνατό με την υπάρχουσα Νομολογία.  (Δείτε πιο κάτω την Νομολογία που επικαλείται), ωστόσο το ψήφισε προκειμένου έμπρακτα να στηρίξει την ενότητα του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο video που ακολουθεί τι είπε η Μαρία Κοντού όμως μένουμε και αναδεικνύουμε το σοβαρότερο ίσως -κατά τη γνώμη μας- πρόβλημα  με την σημερινή εικόνα των Καλυβίων που έχει μετατραπεί σε έρημη πόλη καθώς δεκάδες μαγαζιά είναι ξενοίκιαστα, τις Τράπεζες να μεταφέρονται σε άλλες πόλεις, το Ταχυδρομείο να υπολειτουργεί και να παραμένουν λιγοστές επαγγελματικές δραστηριότητες που και αυτές προσπαθούν με μεγάλο κόπο να συντηρηθούν. ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΖΗΤΗΜΑ που θα πρέπει να απασχολήσει ΟΛΟΥΣ!

Οι μελέτες που είχαν κατατεθεί στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 στις οποίες αναφέρθηκε η Μ.Κοντού.

Αναφορικά με την επέκταση του Νεκροταφείου Καλυβίων

“Προσέτι, στο άρθρο 1 του π.δ. 1128/1980 (Α΄284) «Αποστάσεις κοιμητηρίων», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του α.ν. 445/1968 (Α΄130), προβλέπονται τα εξής: «1. Τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα κοιμητήρια δέον να απέχουν τουλάχιστον 250 μ. εκ του άκρου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μ. εκ μεμονωμένων κατοικιών, 100 μ. εκ φρεάτων και 50 μ. εκ πηγών ποσίμου ύδατος και εν πάση περιπτώσει να μη δημιουργούνται κίνδυνοι ρυπάνσεως ή μολύνσεως του υδροφόρου ορίζοντος, του τροφοδοτούντος τα εν λόγω φρέατα ή πηγάς. Τα ως άνω κοιμητήρια δέον επίσης να απέχουν τουλάχιστον 1.500 μ. εκ νοσοκομείων και κλινικών εν γένει. Η απόστασις αύτη δύναται να περιορίζεται μέχρι 500 μ. εις περιπτώσεις καθ’ ας τα κοιμητήρια δεν είναι αμέσως ορατά εκ των νοσοκομείων ή κλινικών εν γένει, ούτε η κύρια οδός προσπελάσεώς των διέρχεται προ των κοιμητηρίων. 2. Απαγορεύεται η έγκρισις νέου ή η επέκτασις υφισταμένου σχεδίου πόλεως, η ανόρυξις φρέατος ποσίμου ύδατος και η ίδρυσις νέων νοσοκομείων ή κλινίκων εις αποστάσεις μικροτέρας των ως άνω καθοριζομένων εξ υφισταμένων κοιμητηρίων. 3. Τα κοιμητήρια δέον να κείνται εις καλώς αεριζομένας θέσεις, οι δε επικρατούντες άνεμοι να μην έχουν κατεύθυνσιν προς εγγύς κατωκημένας περιοχάς. Η περιοχή των κοιμητηρίων δεν θα υπόκειται εις πλημμύρας, αποστραγγιζομένη καλώς, τα δε αποστραγγιζόμενα εκ των βροχών ύδατα δεν θα ρυπαίνουν ή μολύνουν εγγύς κείμενα φρέατα ή ετέρας πηγάς ποσίμου ύδατος».

Τέλος, αναφορικά με την προπαρατεθείσα νομοθεσία σημειούται ότι, σε περιπτώσεις επέκτασης κοιμητηρίων χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση των αναγκαίων αδειών και χωρίς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, τα πολιτικά δικαστήρια έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας, κρίνοντας ότι προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστων περιβαλλοντικών αγαθών, συνεπαγόμενης κατά τούτο μειωτικής διαταραχής της προσωπικότητας όσων χρησιμοποιούν όμορα ακίνητα, οι οποίοι δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον”

Η σημερινή πραγματικότητα από την Κεντρική Πλατεία Καλυβίων

 

Categories