Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Τοποθετήσεις και Ψηφοφορία

Μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά 7% αποφάσισε το ΔΣ Σαρωνικού στην συνεδρίαση της 23ης Νοε 20. Δείτε τις τοποθετήσεις των αιρετών και την ψηφοφορία ενω σημειώνουμε την αντιπαράθεση Φιλίππου -Σωφρόνη καθώς ο τελευταίος πρότεινε μείωση 50%. (23ο min)

Η Πρόταση της παράταξης Τσιγαρίδα ήταν να εφαρμοστεί και σε αυτή τη περίπτωση ΕΝΙΑΙΑ εφαρμογή σε όλες τις Κοινοτητες και ΟΧΙ από την Τάνια Γαλανοπούλου.

Παρ όλα αυτά, όπως και στην περίπτωση των Δημοτικών Τελών, η απόφαση θεωρείται ΟΜΟΦΩΝΗ (!!) βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας…

 

Categories