Τεχνικό Πρόγραμμα Δ. Σαρωνικού 2021- (β΄μέρος): τοποθετήσεις συμβούλων και ψήφιση

Παραθέτουμε το δεύτερο μέρος από τη συζήτηση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2021 του Δήμου Σαρωνικού που αποτελούσε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 6ωρης τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Δεκ 20. Ήδη στο πρώτο μέρος  παρουσιάσαμε τις εισηγήσεις του Δημάρχου Π.Φιλίππου και του Αντιδημάρχου Γιάννη Κυριακόπουλου καθώς και τις απαντήσεις Φιλίππου σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τεχνικό Πρόγραμμα Δ. Σαρωνικού 2021- (β΄μέρος): τοποθετήσεις συμβούλων και ψήφιση.