Αγωγή κατά του Δήμου και της ΑΔΜΚΕΣ από πρ. εκμεταλλευτή Καντίνας στις Αλυκές

Στις 14/1/2021, συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η από 31-7-2020 Αγωγή που άσκησε ο Γ.Ν. στρεφόμενος κατά του Δήμου Σαρωνικού και κατά της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού «ΑΔΜΚΕΣ».

Σύμφωνα με το ιστορικό της επίδικης αγωγής, κατόπιν δημοπρασίας που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012, παραχωρήθηκε στον ενάγοντα από την εναγόμενη Μονομετοχική εταιρεία του Δήμου χώρος αιγιαλού και παραλίας συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών στην περιοχή «Αλυκές» θέση Α2 της παραλίας Αναβύσσου, στα όρια του Δήμου Σαρωνικού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για το χρονικό διάστημα από 18 Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012 με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 55.000 ευρώ, η οποία σύμβαση παρατάθηκε κατόπιν σχετικής άδειας μέχρι και την 30-11- 2014. Το έτος 2015 λόγω του ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν επέφερε τα αναμενόμενα κέρδη στον ενάγοντα, μεταβίβασε τη σύμβαση μισθώσεως, βάσει υπεύθυνης δηλώσεως, σε
άλλον μισθωτή.

Στον ενάγοντα επιδόθηκε την 6η -3-2018 το υπ. αρ. 117/30-11-2017 Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης δημόσιου κτίσματος με Α.Β.Κ. 60 Αναβύσσου το οποίο αφορά στα έτη 2013 και 2014 και με το οποίο του επεβλήθη ποσό ύψους 157.908,60 ευρώ ως αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου.

Ο ενάγων με την εν θέματι αγωγή επιδιώκει:

α) την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης ύψους 157.908,60 €, νομιμοτόκως από την επίδοση στο Δήμο της επίδικης αγωγής και που αντιστοιχεί σύμφωνα με το ιστορικό της, στην ευθύνη του Δήμου από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξης,

β) την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης ύψους 50.000,00 €, νομιμοτόκως και που αντιστοιχεί στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη και,

γ) την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης ύψους 80.000,00 € νομιμοτόκως, για διαφυγόντα κέρδη.

Προκειμένου να εξασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δήμου Σαρωνικού, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (360/23.12.2020), ορίστηκε Δικηγόρος προκειμένου να παρασταθεί, αντί και για λογαριασμό του Δήμου, και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά τη συζήτηση την 14η Ιανουαρίου 2021

πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories