Δ. Σαρωνικού. Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 37 ατόμων με 8μηνη σύμβαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ανακοινώνεται η πρόσληψη έκτακτου ̟προσω̟πικού και συγκεκριμένα τριάντα ε̟τά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, και σε κάθε π̟ερί̟τωση όχι ̟πέραν της 5/7/2021 για την αντιμετώ̟ιση του ιού COVID-19.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβλήθούν μέχρι την 8η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

Categories