Ανακοίνωση ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ: Ξεκινούν την Δευτέρα 11/1/2021 οι βρεφονηπιακοί του Δήμου μας

Ξεκινούν την Δευτέρα 11/1/2021 οι βρεφονηπιακοί του Δήμου μας.

Ευχόμαστε καλή επάνοδο στα βρεφάκια και στα νήπια μας , καθώς και σε όλο το προσωπικό των σταθμών μας!Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι τα εξής:

Χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών είναι προαιρετική.
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς.
Διαχωρισμός των αύλειων δραστηριοτήτων κατά τμήματα.
Ειδική μέριμνα για τη σίτιση.

Νίκος Πουλόπουλος

Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

Categories