Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δ. Σαρωνικού.

Ενιαία Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού
Η Σχολική Επιτροπή σε συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, εκτός της ικανοποίησης των λειτουργικών αναγκών και των δεκαεννέα σχολικών μονάδων συνεχίζει και τις συντηρήσεις (οι οποίες δεν σταμάτησαν το διάστημα του εγκλεισμού).

Ευχόμαστε σε μαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς καλή επάνοδο με υγεία!

Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη της επιτροπής για την άψογη συνεργασία, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους αντιδημάρχους κ. Β Μπούτση, κ Χ.Γαλάνη, κ Η. Πατσιαούρα για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων ώστε να υποδεχθούν οι δομές τα παιδιά, καθώς και τον πρόεδρο της κοινότητας Καλυβίων κ Χ. Ράπτη και τον τοπικό σύμβουλο κ Β. Φλωρίδη για την πρακτική βοήθεια τους στην διεκπεραίωση του έργου της αίθουσας σίτισης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων.
Και συνεχίζουμε…
Η Πρόεδρος
Μαρία Σωτ Γκίνη.

https://www.facebook.com/groups/1693572237562573/permalink/2742533085999811/

Categories