Δευτέρα 25/1 οι πρώτες συνεδριάσεις των Κοινοτήτων Καλυβίων, Κουβαρά και Σαρωνίδας, για το 2021

Η Δευτέρα 25/1 εχει επιλεγεί από τις Κοινότητες Καλυβίων, Κουβαρά και Σαρωνίδας για την πρώτη τους συνεδρίαση για το 2021.

Η κοινότητα Καλυβίων (με τηλεδιάσκεψη):

Η Κοινότητα Κουβαρά (δια περιφοράς):

Η Κοινότητα Σαρωνίδας (με τηλεδιάσκεψη):

Categories