ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 28/1: Αντιδήμαρχος Χαραλ. Γαλάνης και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σαρωνικού- Το video της εκπομπής.

Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Χαράλαμπος Γαλάνης για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Δήμου Σαρωνικού Πέμπτη 28/1. Δείτε το video της εκπομπής.

Categories