770.000 ευρ στο Δήμο Σαρωνικού για Αθλητικές εγκαταστάσεις. (απόφαση)

Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σαρωνικού» συνολικού προϋπολογισμού 770.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σαρωνικού Ν. Αττικής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Categories