Ο Δήμος έχει την ευθύνη του Δημοτικού Φωτισμού απαντάει ο ΔΕΔΔΗΕ στο δημοσίευμα του Paraktios.gr

Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ, μετά την αποστολή του από 17/1/21 δημοσιεύματος μας, στην Διοίκηση της Εταιρίας σχετικά με τη μακρόχρονη διακοπή ηλεκτροδότησης στον δημοτικό φωτισμό στη περιοχή πέριξ της οδού Θησέως στο Λαγονήσι.

Αφού μέσω της επιστολής, μας ενημερώνει για την αποκατάσταση της βλάβης που προήλθε από βραχυκύκλωμα στα Φωτιστικά Σώματα, υπενθυμίζει πως η αποκατάσταση βλαβών σε φωτιστικά σώματα του Δημοτικού φωτισμού και γενικά η συντήρηση του υπάρχοντος Δημοτικού φωτισμού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, όπως αυτό προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και πως είχε ενημερωθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ (28/1/21)

Σε απάντηση του από 17.1.2021 e-mail σας, για τη βλάβη του Δημοτικού φωτισμού στις οδούς Κύπρου, Θησέως, Δωδεκανήσου και παρόδους στη Γαλάζια Ακτή του Δήμου Σαρωνικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Συνεργεία τεχνικών της Υπηρεσίας μας αποκατέστησαν την βλάβη στο Δημοτικό Φωτισμό στην παραπάνω περιοχή. Σημειώνουμε ότι η βλάβη προκύπτει συνεχώς λόγω βραχυκυκλώματος στα Φωτιστικά Σώματα, έχει δε ενημερωθεί σχετικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και οι τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

2. Η αποκατάσταση βλαβών σε φωτιστικά σώματα του Δημοτικού φωτισμού και γενικά η συντήρηση του υπάρχοντος Δημοτικού φωτισμού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, όπως αυτό προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου σας και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3. Η Υπηρεσία μας, λόγω φόρτου εργασίας δεν έχει τη δυνατότητα επισκευής ή συντήρησης του Δημοτικού Φωτισμού, αφού άμεση προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες συντήρησης των δικτύων μας και οι αποκαταστάσεις βλαβών των καταναλωτών και συνδράμει κατόπιν συνεννοήσεως με τα συνεργεία του Δήμου όπου χρειαστεί.

Τέλος παραμένουμε πάντοτε πρόθυμοι στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση”.

Το δημοσίευμα του Paraktios.gr

Απίστευτη αδιαφορία τoυ ΔΕΔΔΗΕ. Πέντε συνεχείς εβδομάδες χωρίς δημοτικό φωτισμό στο Λαγονήσι. Ντροπή!

Categories