ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ «ΙΟΛΑΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Καθώς σε πρόσφατη εκπομπή (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ) με προσκεκλημένο τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού και υπεύθυνο για την Πολιτική Προστασία Χαράλαμπο Γαλάνη, τέθηκε θέμα δημοσιοποίησης των σχεδίων καταφυγής πολιτών, δημοσιεύουμε αυτά τα σχέδια από το αρχείο που μας έδωσε ο Αντιδήμαρχος σήμερα, υλοποιώντας την δέσμευση του.

‘Ολόκληρο το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ είναι δημοσιευμένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  του Δήμου Σαρωνικού από την 28η Αυγούστου 2020 και παραθέτουμε προς διευκόλυνση σας, το τμήμα εκείνο που αναφέρεται στους “Χώρους Συγκέντρωσης και Σημεία Καταφυγής πολιτών ανα περιοχή”

Το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ είχε παρουσιασθεί, συζητηθεί και εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15/7/20 χωρίς όμως το τμήμα με τους χάρτες και τα σχέδια καταφυγής τα οποία, τότε, είχαν κατατεθεί στην Περιφέρεια προς έγκριση. Προφανώς μετά την έγκριση δημοσιεύθηκε το σχέδιο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν ξαναδόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα. Γεγονός είναι ότι υπάρχει και καλό είναι όλοι μας να τα έχουμε υπ όψη μας γιατί μπορεί να αφορούν σε έκτακτες ανάγκες Δασικών Πυρκαγιών, ενδεχομένως  όμως να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιπτώσεις ανάγκης εφόσον κριθεί αναγκαίο από τους αρμόδιους φορείς.

 

 

ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ

Δείτε ολοκληρο και επικαιροποιημένο το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣμε τους χάρτες διαφυγής  που αναρήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον Αυγουστο του 2020

Categories