Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Αθ. Αυγερινό, για την ένταξη έργων ύψους 62.961.000 ευρώ κατα την διετία 2019-20

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός ενημερώνει για τα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά τη διετία 2019-2020.
Με γνώμονα πάντα την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της ζωής των πολιτών, που ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχει θέσει ως προτεραιότητα σταθερά από την αρχή της θητείας του, στην Περιφέρεια Αττικής εργαζόμαστε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας παρέχονται από την Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ενημερώνει για τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και τυγχάνουν χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά τη διετία 2019-2020, με αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην Ανατολική Αττική. Παραθέτουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα έργα ανά έτος, όπου το 2019 εντάχθηκαν συνολικά έργα ύψους 16.259.809,14 ευρώ ενώ το 2020 σημειώθηκε σημαντική αύξηση αφού εντάχθηκαν συνολικά έργα ύψους 62.960.714,93 ευρώ.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιπροσθέτως η Περιφέρεια Αττικής τη χρονιά που μας πέρασε συνέβαλλε ενεργά στον αγώνα κατά της πανδημίας, παρέχοντας μεταξύ των άλλων, ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω του COVID-19 με χρηματοδότηση ύψους 90.201.800 ευρώ ενώ παρείχε άλλα 4.980.467 ευρώ στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ για θωράκιση της υγείας σε χώρους μεταναστών/προσφύγων και μετακινούμενων πληθυσμών.

ΔΤ Αντιπεριφερειάρχη Αθ. Αυγερινού 5.2.21

 

Categories