Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Στηρίζουμε την προσπάθεια των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού για την προστασία του υγροτόπου Αλυκών Αναβύσσου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΑΛΥΚΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στηρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλει η Κοινωνία Πολιτών του Δήμου Σαρωνικού για την προστασία του υγροτόπου Αλυκών Αναβύσσου.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ κατά την κυβερνητική τους συνεργασία στην προηγούμενη κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν μετά από μεγάλο αγώνα και κινητοποίηση διαφόρων φορέων να ψηφιστεί Νόμος που προστατεύει τους 15 μεγάλους υγροτόπους της Αττικής. Πρόκειται για την γνωστή Τροπολογία Σταθάκη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Νόμο 4559/2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρ. 54 “Προστασία Υγροτόπων Αττικής”, που αφορούσε και κατεδαφίσεις αυθαιρέτων (https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-tropologia-gia-katedaphiseis-aythereton.html). Με τον νόμο αυτό προστατεύονται οι μεγάλοι υγρότοποι άνω των 80 στρεμμάτων οι οποίοι έχουν οριοθετηθεί με επιστημονικά κριτήρια από φορείς όπως το ΕΚΒΥ και η Περιφέρεια Αττικής.

Οι Αλυκές Αναβύσσου μάλιστα έχουν αναγνωριστεί ως προστατευόμενος υγρότοπος ήδη από το 2014. Ωστόσο, στη δύνη των μνημονίων η περιοχή του παραλιακού μετώπου πέρασε στα χέρια των Τουριστικών Ακινήτων και του ΤΑΗΠΕΔ. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι αίρεται ο χαρακτήρας της προστασίας που ορίζει ο πιο πάνω νόμος. Να θυμίσουμε, ότι η ισχύς ενός νόμου, όπως ο εν λόγω περί υγροτόπων είναι μεγαλύτερη από αυτή ενός ΠΔ, το οποίο έρχεται να συνοδεύσει κάθε μεγάλο υγρότοπο ξεχωριστά εξειδικεύοντας λεπτομερώς τις χρήσεις γης.

Ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν αναγνωριστεί χρονικά πολύ νωρίτερα στη συνείδηση της κοινωνίας ως πολύτιμος πόρος αλλά και στη νομοθεσία και προστατεύονται με τους αυστηρότερους νόμους, η αξία των υγροτόπων όχι μόνο ως ένας περιβαλλοντικός πλούτος αλλά και οικονομικός έρχεται πολύ καθυστερημένα. Οι υγροβιότοποι από περιβαλλοντικής άποψης έχουν μεγάλη σημασία για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, για την προστασία της απειλούμενης βιοποικιλότητας σε χλωρίδα και πανίδα. Επίσης, μεγάλη είναι η συμβολή των υγροτόπων στην οικολογική ισορροπία, όπως στην ανάσχεση της διάβρωσης των ακτών, πλημμυρικών φαινομένων, στην διήθηση τοξικών και μολυσμένων υδάτων και στην δημιουργία εύφορης γης για βιοκαλλιέργειες. Αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη οι υγρότοποι και μάλιστα αυτοί που συνδυάζουν και αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, όπως οι Αλυκές, αποτελούν ολοένα και περισσότερο πόλο έλξης για οικοτουρισμό και εκπαιδευτικό τουρισμό που προσελκύει υψηλότερα οικονομικά και μορφωτικά στρώματα ευαισθητοποιημένων τουριστών οδηγώντας τον κλάδο σε μία βιώσιμη κατεύθυνση σε αντίθεση με το κορεσμένο μοντέλο που ακολούθησε η χώρα μας ερημώνοντας περιοχές και καταστρέφοντας το περιβάλλον αφήνοντας πίσω του κενές εγκαταστάσεις και κενές θέσεις εργασίας. Το νομοθετικό επίτευγμα της προστασίας των τελευταίων υγροτοπικών συστημάτων της οικιστικά κορεσμένης και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης Αττικής θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες και αρχές να φυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού για την βιώσιμη ευημερία σε περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Οι Δήμοι οφείλουν να ενημερώσουν τους δημότες τους για την αξία αυτών των τόπων και να ορίσουν ειδικό προσωπικό ή γραφείο του Δήμου που θα αναλάβει την προστασία και ανάδειξη του υγροτόπου.

Έλενα Μπότση
Συν-Εκπρόσωπος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ
6947969398
elbotsi@gmail.com

Categories