Η Λαική Συσπείρωση Σαρωνικού για την απόφαση του ΔΣ της 10/2, σχετικά με τον Υγρότοπο Αλυκών

Δελτίο Τύπου 14-02-21 ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

« Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει! »

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της όλης συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Φλεβάρη, απέναντι στο ερώτημα-αίτημα της Επιτροπής για την προστασία των Υγροτόπων Αναβύσσου, για το τι μέτρα προτίθεται να λάβει ο Δήμος, όσον αφορά την προστασία του Υγροτόπου των Αλυκών.
Για την ιστορία, οφείλουμε να θυμίσουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Γενάρη, η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε ερώτηση για το αν ο Δήμος προτίθεται να ικανοποιήσει το παραπάνω αίτημα, καθώς και να συζητήσει το ζήτημα σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλώντας και εκπροσώπους της συγκεκριμένης επιτροπής να τοποθετηθούν. Η απάντηση εκ μέρους του Δημάρχου ήταν ότι θα φέρει το θέμα προς συζήτηση, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως το θέμα που τελικά ήρθε προς συζήτηση είχε τίτλο
« Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάδειξη και αξιοποίηση των Αλυκών Αναβύσσου » !

Η Λαϊκή Συσπείρωση επισήμανε στο Συμβούλιο ότι:
1) ο τίτλος του θέματος παραπέμπει σε μια γενική συζήτηση περί ανάδειξης και αξιοποίησης των Αλυκών, χωρίς επιπλέον να προσδιορίζεται αν η συζήτηση αφορά το Κτήμα των Αλυκών ή μαζί και την Παραλία των Αλυκών.
2) από την εισήγηση του Δημάρχου κ. Φιλίππου απουσίαζε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που αν μη τι άλλο θα περιελάμβανε και τον Υγρότοπο, συνοδευόμενος με την ανάλογη επιστημονική μελέτη, με τα δεδομένα επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Κτήματος, με τα ανάλογα παραρτήματα επίσημων χαρτών, εγγράφων και στοιχείων. Απουσίαζε επίσης το πολιτικό σκεπτικό που θα διευκρίνιζε με σαφήνεια το πως εννοεί την ανάδειξη και την αξιοποίηση ο κ. Φιλίππου, καθώς το τι θα αξιοποιηθεί και με ποιο τρόπο, καθορίζει εν τέλει και το ποιος θα ωφεληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η οποιαδήποτε γενική και αόριστη συζήτηση, χωρίς δηλαδή μια συγκεκριμένη πρόταση πάνω στην οποία καλείται να τοποθετηθεί και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφήνει μια θολή εικόνα και για το περιεχόμενο και για τους σκοπούς που προωθούνται.

Με βάση τα πιο πάνω, η Λαϊκή Συσπείρωση επέμεινε στο να γίνει η συζήτηση και να παρθούν άμεσες αποφάσεις για το πολύ συγκεκριμένο θέμα του Υγροτόπου των Αλυκών, αφού αυτό ήταν άλλωστε το αίτημα των συνδημοτών μας όπως τέθηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο.
Κριτήριο για τη στάση του ΚΚΕ και τη Δημοτική του παράταξη τη Λαϊκή Συσπείρωση, είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε κάθε πτυχή της ζωής. Η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την υγεία και το βιοτικό επίπεδο του λαού. Δάση, βουνά, αιγιαλοί, υγρότοποι, λίμνες, περιοχές Natura, ο φυσικός πλούτος της χώρας μας αποτελούν δημόσια περιουσία και ως τέτοια τα υπερασπιζόμαστε. Αυτό που τόσο καιρό εμποδίζει στο να προστατευτεί ο Υγρότοπος, είναι η πολιτική της εμπορευματοποίησης των πάντων. Είναι η πολιτική που θυσιάζει στο βωμό του κέρδους κάθε ελεύθερη παραλία κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Αττικής, που γεμίζει δάση και βουνά με ανεμογεννήτριες. Είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει διαχρονικά το Κτήμα των Αλυκών και την Παραλία των Αλυκών ως φιλέτα επιχειρηματικής δράσης.

Υποστηρίξαμε επομένως ότι ο Δήμος οφείλει στο μέτρο που του αναλογεί να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποκατασταθεί, να προστατευτεί και να αναδειχθεί ο υγρότοπος σε συνδυασμό με την ανάδειξη του υπόλοιπου χώρου ως χώρου πρασίνου χωρίς εμπορικές χρήσεις, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση.

Γι’ αυτό και καταθέσαμε σχέδιο απόφασης με πολύ συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να πάρει άμεσα ο Δήμος με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να προστατεύσει τον Υγρότοπο. Παρά τις κορώνες και τα λόγια για το Περιβάλλον το σχέδιο απόφασης καταψηφίστηκε από όλους !
Αυτό που αποφασίστηκε είναι η σύσταση μίας ακόμα επιτροπής κατά την προσφιλή μέθοδο του κ. Φιλίππου, που εκτός του ότι κωλυσιεργεί στο να πάρει κάποια αυτονόητα μέτρα προστασίας του Υγροτόπου, μεταφέρει τη συζήτηση μακριά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχέδιο απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού,
γνωρίζοντας ότι με το άρθρο 54 του Νόμου 4559 /2018 (ΦΕΚ 142/ τεύχος Α΄/03-09-2018, στις περιοχές των υγροτόπων Α΄ προτεραιότητας της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως αυτές φαίνονται εντός των περιγραμμάτων τους με διακεκομμένη γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράτημα Α΄ στον παρόντα νόμο, και μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’ 60), απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης. Γνωρίζοντας επίσης ότι οι Αλυκές Αναβύσσου χαρακτηριζόμενες ως Παράκτιο Έλος Αλυκών Αναβύσσου περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα,
αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί όσον αφορά την προστασία και την ανάδειξη του Υδροτόπου των Αλυκών Αναβύσσου. Ως εκ τούτου δεσμεύεται να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η τοποθέτηση περιμετρικά και εξωτερικά του Κτήματος των Αλυκών ενημερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες, μέτρα αποτροπής εισόδου αυτοκινήτων, καθώς και πλατειά καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών.

 

 

Categories