Ο Βασίλης Φλωρίδης, ορίζεται ως “Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος” του Δημάρχου

Με απόφαση του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίπου που δημοσιεύθηκε στη  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” , ο σύμβουλος της Κοινότητας Καλυβίων Βασίλης Φλωρίδης , Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του ΕΜΠ, μέλος του ΤΕΕ, ορίζεται ως Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα την επίβλεψη και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών επί του έργου

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

Ο ανωτέρω θα υπόκειται ιεραρχικά απευθείας στον Δήμαρχο Σαρωνικού και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%A91%CE%9E-6%CE%9F%CE%A8?inline=true

Categories