Η Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού της 10/3/21- video και Πίνακας αποφάσεων

Η Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού της 10/3/21


1. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

2. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την ΑΑΔΕ- ΔΟΥ Κορωπίου που αφορά πρόστιμο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων, (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.:1/28-04-2020 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ) »
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού

3. Έγκριση υψομετρικών μελετών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Τραπουριά» της Κοινότητας Καλυβίων όπως έχουν εκπονηθεί από το αρμόδιο μελετητικό γραφείο της μελέτης κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

4. Λήψη απόφασης προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο ενός (1) Φορτηγού Πλυντηρίου Κάδων και ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη, με χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών

5. Εκκίνηση διαδικασίας για την απευθείας αγορά ακινήτου βάσει του άρθρου 191 παρ.1 του Ν.3463/2006 για χώρο στάθμευσης του Κοιμητηρίου Καλυβίων και συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γενικός Γραμματέας Δήμου

6. Συγκρότηση επιτροπής διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 200 έτη από την επανάσταση του 1821.
Εισηγητής: Δήμαρχος

7. Συγκρότηση επιτροπής Ανάπτυξης του Δήμου στη μετά covid εποχή.
Εισηγητής: Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

8. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού (Κ.Ε.Δ.ΣΑ).
Εισηγητής: 20/2020 απόφαση της ΚΕΔΣΑ

9. Λήψη απόφασης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου για το έτος 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

10. Λήψη απόφασης κοπής πίτας για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Καλύβια 5-3-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

 

 

Categories