Δήμος Σαρωνικού: Ειδοποίηση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων και βροχή από πρόστιμα 1000 ευρ για αυθαίρετη απόρριψη κλαδεμάτων, μπάζων κλπ

Βροχή από πρόστιμα των 1000 ευρώ για αυθαίρετη απόρριψη κλαδεμάτων δημοσιεύθηκαν σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται ειδοποίηση προς όλους τους καταναλωτές ύδρευσης σε σχέση με την υποχρέωση τους, να καθαρίσουν τα οικόπεδα και τους ακάλυπτους χώρους.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν με εισήγηση του Αντιδημάρχου Β.Μπούτση επιβλήθηκαν από τον Δήμαρχο κατ εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 315/2011

 

 

 

 

Categories