Καταγγελία για ενδεχόμενη καταπάτηση στην Ανάβυσσο

Αναγνώστης, κατέγραψε και μας έστειλε προς δημοσίευση καταγγελία για ενδεχόμενη καταπάτηση στην Ανάβυσσο προκειμένου οι υπεύθυνοι να επιληφθούν για τον έλεγχο της νομιμότητας των εγκαταστάσεων.

Δημοσιεύουμε και αποστέλλουμε στο γραφείο Δημάρχου το πλήρες κείμενο.

Categories