Η Νίκη Ευελπίδου για το φαινόμενο της άμπωτης: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, φυσιολογικό το φαινόμενο

Η Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ εξηγεί  στην εκπομπή  “Χαμηλή Πτήση” για τη μεταβολή στη στάθμη της θάλασσας, η οποία μπορεί να μεταβληθεί αισθητά από την ελάχιστη αύξηση ή μείωση μερικών mbar ατμοσφαιρικής πίεσης.  Η αύξηση της ατμοσφαιρικής πίεσης σε συνδυασμό με αστρονομικά αίτια (αστρονομική παλίρροια) έχει ως αποτέλεσμα την ταπείνωση της μέσης στάθμης της θάλασσας (φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία). Κατά συνέπεια, η αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση, θα ταπεινώσει τη στάθμη της θάλασσας και αν ταυτόχρονα έχουμε και άμπωτη, τότε η ταπείνωση αυτή θα είναι ακόμη εντονότερη.

Η Νίκη Ευελπίδου είναι ήδη γνωστή και στο Δήμο μας καθώς το ΕΚΠΑ έχει συνάψει σύμβαση με τον Δήμο Σαρωνικού για την κατάθεση πρότασης σχετικά με την δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ  και την ανάδειξη της Ιστορίας των ΑΛΥΚΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, μελέτη που την ευθύνη έχει η ίδια

Ο χρήστης Nikos Karatzas .
8 Μαρτίου στις 3:19 μ.μ. ·
Η λήψη των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη σχετική ανάρτηση της Evelpidou Niki , σχετικά με τη μεταβολή στη στάθμη της θάλασσας, η οποία μπορεί να μεταβληθεί αισθητά από την ελάχιστη αύξηση ή μείωση μερικών mbar ατμοσφαιρικής πίεσης.
Η αύξηση της ατμοσφαιρικής πίεσης σε συνδυασμό με αστρονομικά αίτια (αστρονομική παλίρροια) έχει ως αποτέλεσμα την ταπείνωση της μέσης στάθμης της θάλασσας (φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία).
Κατά συνέπεια, η αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση, θα ταπεινώσει τη στάθμη της θάλασσας και αν ταυτόχρονα έχουμε και άμπωτη, τότε η ταπείνωση αυτή θα είναι ακόμη εντονότερη.

Categories