Αντιδρά η ΓΣΕΒΕΕ για τα νέα μέτρα Μητσοτάκη και προτείνει «κούρεμα» 90% στη φορολογία

H Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας εκφράζει την επιφύλαξή της για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εισάγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τη ΓΣΕΒΕΕ, το σχέδιο επιδότησης πάγιων δαπανών δεν απαντά στις άμεσες και πιεστικές ανάγκες των επιχειρήσεων για ρευστότητα», και υπογραμμίζει πως: «Επί της ουσίας η κυβέρνηση μας καλεί ως τότε να ανταπεξέλθουμε με ίδια μέσα κι όποια επιχείρηση αντέξει, θα ανταμειφθεί».

Παράλληλα, για τη Συνομοσπονδία, η διεύρυνση της περιόδου αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών και η μεταφορά της δόσης Μαρτίου στο τέλος της περιόδου ρύθμισης ισοδυναμεί «με μετάθεση της ημερομηνίας… θανάτου».

«Πρότασή μας είναι να κουρευτούν σε επίπεδο 90% με κριτήριο τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων ή άλλα, ώστε να ευνοηθούν οι μικρές επιχειρήσεις», επισημαίνουν οι Έμποροι και οι Βιοτέχνες της χώρας.

Αναλυτικά:

Ο 7ος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής, που ξεκινάει τον Απρίλιο, και περιλαμβάνει 50% απαλλαγή υπό τον όρο διατήρησης των θέσεων εργασίας, πρέπει να προβλέπει 100% απαλλαγή για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις (κι όχι για το σύνολο των αιτούντων).

Το σχέδιο επιδότησης πάγιων δαπανών οι οποίες θα λάβουν τη μορφή πίστωσης για την μελλοντική αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στο μέλλον, δεν απαντάει στις άμεσες και πιεστικές ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων – το πρόβλημα που υποτίθεται καλείται να επιλύσει το μέτρο. Μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν επωφελής αν δεν υπήρχε πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά. Στην πράξη ισοδυναμεί με κεφαλαιοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων των ζημιών που υπέστησαν το 2020, όταν ήταν μεν κλειστές με κρατική εντολή αλλά πλήρωναν λογαριασμούς, έναντι μιας υπόσχεσης έκπτωσης στις εισφορές και τις υποχρεώσεις το 2022 και το 2023. Ως τότε με τις μέσα θα επιβιώσουν; Το μέτρο αυτό δε συμβάλει να φτάσουν έστω οι ΜμΕ στη στιγμή της εξόδου από την ύφεση. Επί της ουσίας η κυβέρνηση μας καλεί ως τότε να ανταπεξέλθουμε με ίδια μέσα κι όποια επιχείρηση αντέξει, θα ανταμειφθεί.

Στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων Γέφυρα, ύψους 300 εκ.ατ ευρώ, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν. Έτσι, ο κίνδυνος είναι η μερίδα του λέοντος να απορροφηθεί από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Προτείνουμε να τεθεί όριο στο ύψος των δανείων ή τον κύκλο εργασιών των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων, ώστε λίγα λεφτά να πάνε σε πολλές επιχειρήσεις κι όχι για πολλοστή ακόμη φορά πολλά λεφτά σε λίγες.

Η διεύρυνση της περιόδου αποπληρωμής επιστρεπτέων προκαταβολών από 40 σε 60 δόσεις κι η μεταφορά της δόσης Μαρτίου ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου ρύθμισης ισοδυναμεί με μετάθεση της ημερομηνίας …θανάτου. Βολικό για μια κυβέρνηση, αλλά για μια μικρή επιχείρηση απλώς μεταφέρει υποχρεώσεις που είναι γνωστό πώς δεν μπορούν να πληρωθούν στο μέλλον. Πρότασή μας είναι να κουρευτούν σε επίπεδο 90% με κριτήριο τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων ή άλλα, ώστε να ευνοηθούν οι μικρές επιχειρήσεις».

documentonews.gr

Categories