ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Διευθυντής Τροχαίας Αττικής ανακοινώνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για συνέχιση έργων στις σήραγγες της Λουμπάρδας Λ. Αθηνών-Σουνίου Δήμου Κρωπίας από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη συνέχιση έργων της Περιφέρειας Αττικής στις σήραγγες της Λουμπάρδας Δήμου Κρωπίας στην λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου από 26 Μαρτίου 2021. Ειδικότερα: Αποφασίζεται η πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών Σουνίου (Ε.Ο. 91), στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων («Τρύπες Καραμανλή»), σε συνολικό μήκος 900,00 μέτρων, περιοχής Δήμου Κρωπίας, κατά το χρονικό διάστημα 26-03-2021 έως και 26-07-2021, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Άρση επικινδυνότητας καταπτώσεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας –Σουνίου πλησίον των σηράγγων («Τρύπες Καραμανλή»)

i. Η κυκλοφορία των κινούμενων προς Σούνιο οχημάτων, θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής: Αριστερά κόμβος Λ. Αθηνών-Σουνίου – Βασ. Κωνσταντίνου, δεξιά Βάκχου, δεξιά Λ. Αναγυρούντος, δεξιά Λ. Βάρης-Κορωπίου, δεξιά Λ. Αγίας Μαρίνας, συνέχεια Λ. Αγίας Μαρίνας έως τη συμβολή της με Λ. Αθηνών-Σουνίου μέσω του κόμβου Λ. Αθηνών-Σουνίου – Λ. Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου.
ii. Η κυκλοφορία των κινούμενων προς Αθήνα οχημάτων, θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής: Δεξιά κόμβος Λ. Αθηνών-Σουνίου – Λ. Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου, αριστερά Λ. Βάρης-Κορωπίου έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών Σουνίου μέσω του κόμβου Λ. Αλκυονιδών-Λ. Βάρης.

H απόφαση συνεχίζει με τις παρακάτω διευκρινήσεις και επισημάνσεις:
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής, σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες.

Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση, ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των τεχνικών μέσων (εμπόδια τύπου “new jersey” κ.λπ.), των σηματοδοτών και των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών, η κυκλοφορία ρυθμίζεται από ρυθμιστές τροχονόμους.
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ_ΣΗΡΑΓΓΕΣ18398-Δ΄ΩΖΤΧ46ΜΤΛΒ-ΥΩΥ(1) (2)

Categories