Προσφορά του ποσού 4.240 ευρ της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την έκδοση του βιβλίου από την Δημοτική Βιβλιοθήκη,’Η Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέρωση της Αθήνας΄

Με την παρα κάτω απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού  απεδέχθη δωρεά προς το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δ. Σαρωνικού για τις ανάγκες έκδοσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων με τίτλο «Η Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέρωση της Αθήνας – Συμβολή στην Ιστορία της Επανάστασης του 1821 στην Αττική» από την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»

Η εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», με επίσημη επιστολή της εξέφρασε την πρόθεση να προβεί σε δωρεά ποσού €4.240,00 συμβάλλοντας έτσι στην έκδοση του βιβλίου  που θα εκδοθεί από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων εν όψει των εορτασμών των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821.

Σχετική ανάρτηση με το θέμα. 

Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ – Συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 31/3. Τα θέματα.

Categories