Το πρώτο βήμα για την δημιουργία ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Με την επιμονή και την οργανικότητα κατοίκων της Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, έγινε το πρώτο βήμα για την δημιουργία της ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφό του, επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν οι προυποθέσεις για την ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπιάς σε ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΚΟΥ  και υποδεικνύει την διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί.

Η ανακήρυξη της Κοινότητας γίνεται με Προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών αφου προηγουμένως έχει διατυπωθεί η γνώμη του “οικείου δημοτικού συμβουλίου” δηλαδή του Δήμου Κρωπίας.

Το σχετικό έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ απεστάλη από τους ενδιαφερόμενους δημότες , στον Δήμαρχο ,την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Επικεφαλής της Μείζονος και Ελάσσονος Αντιπολίτευσης και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, προκειμένου να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση σε συνεδρίαση και να ληφθεί απόφαση με την «γνώμη» του Δημοτικού Συμβουλίου και τη κατάθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, του σχετικού αιτήματος.

Παραθέτουμε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την επιστολή των δημοτών στην Δημοτική Αρχή και φυσικά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας όταν εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση

Η Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των πολιτών.

“ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Η ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου σε «ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» , μόλις ένα βήμα πριν την υλοποίηση.
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με το υπ’ αριθμόν 22844 / 26 – 3 – 2021, έγγραφο του, έκανε αποδεκτό το αίτημα των κατοίκων του παραλιακού μετώπου του Δήμου, για την ανακήρυξη της Αγίας Μαρίνας, σε «Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ», όπως αυτό εκφράστηκε από την Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης, και αναμένει την απόφαση «γνώμης» του Δημοτικού Συμβουλίου και την κατάθεση εκ μέρους του , του σχετικού αιτήματος σύστασης του Οικισμού της Αγίας Μαρίνας ως «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» , για να προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Ήδη διαβιβάσαμε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: στον κ. Δήμαρχο, την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Επικεφαλής της Μείζονος και Ελάσσονος Αντιπολίτευσης και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, και αναμένουμε την έγκαιρη έκδοση της σχετικής απόφασης «γνώμης» του Δημοτικού Συμβουλίου και τη κατάθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, του σχετικού αιτήματος.
Διαβαίνοντας το κατώφλι της επόμενης 10ετίας και ρίχνοντας μια ματιά στη Δημοτική μας οντότητα και στις ιδιαιτερότητες που διέπουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, θεωρούμε αναπόδραστη και αυτονόητη ενέργεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, την αναγκαιότητα της αποκέντρωσης αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων στους περιφερειακούς οικισμούς της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα αναπτυξιακά και άλλα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων της.
(επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα).

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης: «Η Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική Κοινότητα»

Categories