Η Ορνιθολογική Εταιρεία για την οικολογική σημασία των Αλυκών Αναβύσσου

Απαντώντας σε σχετική αλληλογραφία με την Ομάδα πολιτών για την προστασία του Υγρότοπου των Αλυκών Αναβύσσου, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  ανταποκρίθηκε μα την από 1/4/21  επιστολή που αφορά στην οικολογική σημασία των Αλυκών Αναβύσσου καθώς και στα μέτρα ανάδειξης και προστασίας.

Categories