Δεύτερη ευκαιρία για τις 120 δόσεις

Μάριος Χριστοδούλου
Νέες αιτήσεις μέχρι 29/4 για όσους είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση ● Δεύτερη ευκαιρία και για τις δόσεις Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 που χάθηκαν.

Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων έχουν χιλιάδες πληγέντες από την πανδημία που δεν πρόλαβαν τον Δεκέμβριο να εκμεταλλευτούν το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για φορολογούμενους, οι οποίοι, ενώ είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα τη δόση του μηνός Δεκεμβρίου του 2020 και είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει μέχρι και 31.12.2020 όλες τις οφειλές τους (ληξιπρόθεσμες και μη), όπως διαπιστώθηκε:

■ Δεν είχαν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport της ΑΑΔΕ ή στην αρμόδια ΔΟΥ.

■ Υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση επανένταξης στην αρμόδια ΔΟΥ, δηλαδή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ετσι, δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην κανονικότητα των ρυθμίσεων, δηλαδή να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Με νέα εγκύκλιο η ΑΑΔΕ παρέχει δεύτερη ευκαιρία στους συγκεκριμένους οφειλέτες να εξοφλήσουν τις δόσεις του διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 που χάθηκαν, οι οποίες θα έρθουν να προστεθούν στο τέλος του προγράμματος της κάθε ρύθμισης ως υπεράριθμες. Με αυτόν τον τρόπο ωφελημένο βγαίνει και το Δημόσιο που λόγω των πρόσθετων μέτρων στήριξης της οικονομίας οι ανάγκες για έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ επανεντάσσονται:

Οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης τον Δεκέμβριο του 2020 οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης μετά την 01.01.2021. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.
Οφειλέτες, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020 αλλά δεν υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης στις ρυθμίσεις. Εφόσον υποβάλουν νέα αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα μέχρι και 29 Απριλίου 2021 και εφόσον συντρέχουν οι δυο παρακάτω προϋποθέσεις, ξαναμπαίνουν στη ρουτίνα των ρυθμίσεων των 100-120 δόσεων. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι:
■ Είτε η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 έχει παραταθεί

■ Είτε έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τη δόση Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.

Στις ρυθμίσεις μπορούν να επανενταχθούν πληγέντες από την πανδημία. Δηλαδή σε αυτούς που έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Covid-19, εφόσον έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία αίτησης επανένταξης υφίστανται τυχόν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, ο οφειλέτης πρέπει, πριν από την υποβολή αίτησης επανένταξης στη ρύθμιση, να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές.

efsyn.gr

Categories