Η συνεδρίαση του ΚΣ Κουβαρά με θέμα το κοιμητήριο Κουβαρά – εισήγηση & video

Να περιέλθει το Κοιμητήριο του Κουβαρά στην πλήρη διαχείριση του δήμου και οχι της εκκλησιαστικής επιτροπής , ηταν το μοναδικό θέμα συζήτησης στην συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 9/4/21.

Το ζήτημα του Κοιμητηρίου Κουβαρά ήλθε στο προσκήνιο από την Δημοτική Παράταξη του Χρήστου Τσιγαρίδα  και γιαυτό εισηγητής ήταν ο Κοινοτικός Σύμβουλος  Κουβαρά και μέλος της  παράταξης “Σαρωνικος Νέα Πνοή”, Δημήτρης Πρίφτης.

Μετα από δίωρη συζήτηση επί του θέματος κατα την οποία παραβρέθηκαν και ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Κ Γκίκας, ο επικεφαλής της Παράταξης Σαρωνικός Νέα Πνοή Χρ, Τσιγαρίδας και εκπρόσωποι του εκκλησιαστικού συμβουλίου του ΙΝ Αγ. Δημητρίου Κουβαρά, τέθηκε προς ψήφιση πρόταση για την παραπομπή της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού, πρόταση όμως που καταψηφίστηκε με 3-2 και 1 “παρών” επι των 6 συμμετεχόντων Κοινοτικών Συμβούλων.

Η Συνεδρίαση καλύφθηκε με ζωντανή μετάδοση τόσο από τον Paraktios.gρ και από την ιστοδελίδα του Δήμου Σαρωνικού, μέσω youtube.

Καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος η εναρξη της ζωντανής μετάδοσης καθυστέρησε λίγα λεπτά με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί ολόκληρη η εισήγηση του Δημ, Πρίφτη, παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της εισήγησης  που ζητήσαμε από τον ίδιο.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση – συζήτηση, λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Κοιμητηρίου Κουβαρά.

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε, στα θέματα ημερήσιας διάταξης της επερχόμενης συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου το θέμα, «Ενημέρωση – συζήτηση, λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Κοιμητηρίου Κουβαρά». Παρακαλούμε επίσης να εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των Συμβούλων και οποιουδήποτε θεωρείται αρμόδιος, ώστε να εκτεθούν όλες οι απόψεις γύρω από το θέμα.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική εισήγηση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ιστορικό
Το κοιμητήριο του Κουβαρά είναι το μοναδικό στο Δήμο Σαρωνικού που δεν κρίνεται ‘’δημοτικό’’ ενώ διαχειριστική ιδιότητα στο χώρο, έχει το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Δημητρίου Κουβαρά και όχι ο Δήμος που είναι καθ’ύλην αρμόδιος βάσει του νόμου. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορα τη λειτουργια του κοιμητηρίου με πολλες ‘’παθογένειες’’ που λίγο πολύ η τοπική κοινωνία γνωρίζει.

Νομοθετικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. , στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκει, η κατασκευή συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων. Επίσης, σύμφωνα με τον ΑΝ 582/68, ΑΝ 2200/1940 και το από 28/3-5/5/1834 Διάταγμα της Αντιβασιλείας, η ίδρυση, η διοίκηση και η λειτουργία κοιμητηρίων, υπάγονται , από συστάσεως του ελληνικού κράτους, στην αποκλειστική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων υπάγεται η διοίκηση και η διαχείριση όχι μόνο των κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων των λειτουργούντων νεκροταφείων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους.

Στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ – φ. 114 τ. Α΄) προβλέπονται τα εξής: «Ι. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: … β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως … 10. 0 καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων… II. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα οι ακόλουθες: … 8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων…»

Για το λόγο αυτό και επειδή θα πρέπει να ισχύσει η νομιμότητα και να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου:

Ζητούμε την ψήφιση της παρούσας εισήγησής μας, ώστε το κοιμητήριο του Κουβαρά να περιέλθει στην πλήρη διαχείριση του δήμου και οχι της εκκλησιαστικής επιτροπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που παρατίθεται παραπάνω.

Η παρούσα εισήγηση τίθεται προς συζήτηση με τη σύμφωνη γνώμη των συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης.

Εκ της Δημοτικής Παράταξης «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

Ο αιτών

Πρίφτης Δημήτριος
Σύμβουλος Κοινότητας Κουβαρά

Δείτε την συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουβαρά στο youtube

 

Categories