Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας οι Μελέτες για την επεξεργασία των λυμάτων των παραλιακών περιοχών Δ. Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας

Με την υπ αρ 377/20121 (17.2.21) απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν οι εξής μελέτες:

1. «Υλοποίηση της Αρ.20580/2020 Απόφασης Του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την επεξεργασία των λυμάτων των παραλιακών περιοχών Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ και επαναχρησιμοποίηση της εκροής προς απεριόριστη άρδευση / εμπλουτισμό υδροφόρου – Μελέτη Επέκτασης Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας»,

2. «Υλοποίηση της Αρ.20580/2020 Απόφασης Του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την επεξεργασία των λυμάτων των παραλιακών περιοχών Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ και επαναχρησιμοποίηση της εκροής προς απεριόριστη άρδευση / εμπλουτισμό υδροφόρου – Προμελέτη έργων προσαγωγής ακάθαρτων παραλιακών περιοχών Δήμων Κρωπίας & Σαρωνικού»,

3. «Υλοποίηση της Αρ.20580/2020 Απόφασης Του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την επεξεργασία των λυμάτων των παραλιακών περιοχών Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ και
επαναχρησιμοποίηση της εκροής προς απεριόριστη άρδευση / εμπλουτισμό υδροφόρου – Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής Εμπλουτισμού»,

4. «Υλοποίηση της Αρ.20580/2020 Απόφασης Του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την επεξεργασία των λυμάτων των παραλιακών περιοχών Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ και
επαναχρησιμοποίηση της εκροής προς απεριόριστη άρδευση / εμπλουτισμό υδροφόρου – Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής Άρδευσης», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε. καθώς και την έγκριση της σκοπιμότητας της διαδικασίας.

H Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας δημοσιεύτηκε στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 19/2/21 και την παραθέτουμε:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A1%CE%A37%CE%9B7-4%CE%9E%CE%A4?inline=true

διαβάστε επίσης και σχετική σημερινή δημοσίευση με το θέμα

ΕΔΩ

Π. Σκουρολιάκος. Ερώτηση για τις καθυστερήσεις στο έργο ακαθάρτων Κορωπίου-Παιανίας

Categories